نمایندگی یخساران در بروجن

خدمات پس از فروش یخساران در استان چهار محال بختیاری و شهر بروجن

صداقت  support چهار محال بختیاری

نام تولید کننده :یخساران

نام فروشگاه / نمایندگی :صداقت

استان خدمات پس از فروش :چهار محال بختیاری

شهرستان :بروجن

آدرس نماینده ه :خ طالقانی فروشگاه صداقت

کد پیش شماره: 38

تلفن تماس1 :34226796

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :246109483

توضیحات کامل :نمایندگی یخساران در بروجن