نمایندگی لوازم خانگی سینجر در بندرعباس

خدمات پس از فروش لوازم خانگی سینجر در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

نسترن ایزدی support هرمزگان

نام تولید کننده :لوازم خانگی سینجر

نام فروشگاه / نمایندگی :نسترن ایزدی

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :بلوار امام خمینی – سه راه دلگشا – نمایندگی سینجر

کد پیش شماره:

تلفن تماس1 :32246782

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :590707

توضیحات کامل :نمایندگی لوازم خانگی سینجر در بندرعباس

نمایندگی ایفا سرام در میناب

خدمات پس از فروش ایفا سرام در استان هرمزگان و شهر میناب

آقاى رضا زاهدى support هرمزگان

نام تولید کننده :ایفا سرام

نام فروشگاه / نمایندگی :آقاى رضا زاهدى

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :میناب

آدرس نماینده ه :جاده جاسک ٥٠٠ متر بالاتر از پمپ بالاتر از پمپ بنزین جدید مصالح فروشى عدل

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :52283571

شماره تماس 2 :52284440

کد / شناسه نمایندگی :430272

توضیحات کامل :نمایندگی ایفا سرام در میناب

نمایندگی پاکشوما در بندرعباس

خدمات پس از فروش پاکشوما در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

شعبه اتحادیه فرهنگیان support هرمزگان

نام تولید کننده :پاکشوما

نام فروشگاه / نمایندگی :شعبه اتحادیه فرهنگیان

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :بلوارورودی شهر – روبروی سازمان برنامه و بودجه جنب هنرستان شهید رجایی

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :33665278

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :1772765

توضیحات کامل :نمایندگی پاکشوما در بندرعباس

نمایندگی درین سرام رفسنجان در بندر عباس

خدمات پس از فروش درین سرام رفسنجان در استان هرمزگان و شهر بندر عباس

نیکخواه support هرمزگان

نام تولید کننده :درین سرام رفسنجان

نام فروشگاه / نمایندگی :نیکخواه

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندر عباس

آدرس نماینده ه :بندرعباس-بلوار امام خمینی نرسیده به میدان یادبود کوچه پیروزی22 ساختمان نیکخواه

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :2233300

شماره تماس 2 :2233301

کد / شناسه نمایندگی :292629

توضیحات کامل :نمایندگی درین سرام رفسنجان در بندر عباس

نمایندگی پارس سرام در بندرعباس

خدمات پس از فروش پارس سرام در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

جمشید زارعی support هرمزگان

نام تولید کننده :پارس سرام

نام فروشگاه / نمایندگی :جمشید زارعی

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :بندر عباس خ امام خمینی – نرسیده به میدان یاد بود – نبش کوچه پیروزی26- فروشگاه زارعی

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :12242539

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :1772562

توضیحات کامل :نمایندگی پارس سرام در بندرعباس

نمایندگی سایواگستر در بندرعباس

خدمات پس از فروش سایواگستر در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

اتحادیه فرهنگیان ایران  support هرمزگان

نام تولید کننده :سایواگستر

نام فروشگاه / نمایندگی :اتحادیه فرهنگیان ایران

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :بلوار ورودی شهر روبروی سازمان برنامه و بودجه جنب هنرستان شهید رجایی

کد پیش شماره:

تلفن تماس1 :33665278

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :1772745

توضیحات کامل :نمایندگی سایواگستر در بندرعباس

نمایندگی کاشی مرجان در بندرعباس

خدمات پس از فروش کاشی مرجان در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

آقای زارعی(فروشگاه زارعی )  support هرمزگان

نام تولید کننده :کاشی مرجان

نام فروشگاه / نمایندگی :آقای زارعی(فروشگاه زارعی )

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :میدان شهدا (یادبود)-نبش کوچه پیروزی 26

کد پیش شماره:

تلفن تماس1 :32212345

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :1772562

توضیحات کامل :نمایندگی کاشی مرجان در بندرعباس

نمایندگی شرکت فرش مهستان در بندرعباس

خدمات پس از فروش شرکت فرش مهستان در استان هرمزگان و شهر بندرعباس

آقای مترصدی support هرمزگان

نام تولید کننده :شرکت فرش مهستان

نام فروشگاه / نمایندگی :آقای مترصدی

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندرعباس

آدرس نماینده ه :سه راه دلگشا.روبروى فروشگاه سونى پاساژ خواجه-فرش ساحل

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :32231017

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :1398120

توضیحات کامل :نمایندگی شرکت فرش مهستان در بندرعباس

نمایندگی سپیده جام توس(گروه کارخانجات مقصود) در بندر عباس

خدمات پس از فروش سپیده جام توس(گروه کارخانجات مقصود) در استان هرمزگان و شهر بندر عباس

آقای رضایی support هرمزگان

نام تولید کننده :سپیده جام توس(گروه کارخانجات مقصود)

نام فروشگاه / نمایندگی :آقای رضایی

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندر عباس

آدرس نماینده ه :بازار بزرگ پشت مسجد امام پارکینگ پاساژ کوثر

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :32230765

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :254233925

توضیحات کامل :نمایندگی سپیده جام توس(گروه کارخانجات مقصود) در بندر عباس

نمایندگی کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان در بندر عباس

خدمات پس از فروش کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان در استان هرمزگان و شهر بندر عباس

کهدویی support هرمزگان

نام تولید کننده :کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان

نام فروشگاه / نمایندگی :کهدویی

استان خدمات پس از فروش :هرمزگان

شهرستان :بندر عباس

آدرس نماینده ه :بندرعباس بلوار مصطفی خمینی 400 واحدی اوقاف

کد پیش شماره: 76

تلفن تماس1 :33670930

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :254302462

توضیحات کامل :نمایندگی کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان در بندر عباس