نمایندگی صنایع چوب حیدری در مشهد

خدمات پس از فروش صنایع چوب حیدری در استان مشهد و شهر مشهد

گروه صنعتی بزرگمهر support مشهد

نام تولید کننده :صنایع چوب حیدری

نام فروشگاه / نمایندگی :گروه صنعتی بزرگمهر

استان خدمات پس از فروش :مشهد

شهرستان :مشهد

آدرس نماینده ه :مشهد، خ عبادی، عبادی 73، فاطمیه 17، پلاک 77

کد پیش شماره: 51

تلفن تماس1 :5137334140

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :37401567

توضیحات کامل :نمایندگی صنایع چوب حیدری در مشهد