نمایندگی پارس سرام در خراسان جنوبی

خدمات پس از فروش پارس سرام در استان بیرجند و شهر خراسان جنوبی

محمد حسین بابائیان support بیرجند

نام تولید کننده :پارس سرام

نام فروشگاه / نمایندگی :محمد حسین بابائیان

استان خدمات پس از فروش :بیرجند

شهرستان :خراسان جنوبی

آدرس نماینده ه :بیرجند- خ مدرس 14- کاشی سرامیک رفاه

کد پیش شماره: 56

تلفن تماس1 :12239828

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :78599

توضیحات کامل :نمایندگی پارس سرام در خراسان جنوبی