نمایندگی رسول اصفهان(قالی سلیمان) در تبریز

خدمات پس از فروش رسول اصفهان(قالی سلیمان) در استان آذزبایجان شرقی و شهر تبریز

عباس محمدی support آذزبایجان شرقی

نام تولید کننده :رسول اصفهان(قالی سلیمان)

نام فروشگاه / نمایندگی :عباس محمدی

استان خدمات پس از فروش :آذزبایجان شرقی

شهرستان :تبریز

آدرس نماینده ه :تبریز – خ آزادی نرسیده به زیر گذر مارالان از طرف آبرسان

کد پیش شماره: 413

تلفن تماس1 :3347895

شماره تماس 2 :

کد / شناسه نمایندگی :252118114

توضیحات کامل :نمایندگی رسول اصفهان(قالی سلیمان) در تبریز